طیف سنج تحرک یونی (IMS) میتواند بعنوان یک آشکار ساز در کروماتور گازی (GC) استفاده شود. همچنین دستگاه GC میتواند بعنوان پیش جداکننده قبل از IMS مطرح باشد. برای اینکار یک حد واسط لازم است که در این طرح ساخته شده است. حد واسط باید به اندازه کافی داغ باشد تا نمونه خارج شده از GC رسوب نکند و همچنین نازک باشد تا حجم مرده نباشد و پیک های GC پهن نشود.

برای ثبت طیف دو بعدی نیاز به نرم افزار ویژه ای است که در شرکت توسعه داده شده است.

کاربرد تبدیل GC به GC-IMS

این وسیله به همراه نرم افزار آن برای اتصال GC به IMS کاربرد دارد. گاها مشتریان تقاضای اتصال دستگاه GC خود به IMS را دارند. این واسطه شرایط ویژه ای دارد که برای این منظور طراحی شده است.

مشخصات تبدیل GC به GC-IMS

  • قطر خارجی واسط: 10 mm
  • طول: 25 mm
  • قطر داخل: 2 mm مناسب برای ستون کاپیلاری
  • دما: قابل تنظیم تا 220 درجه
  • تغذیه: 220 V
  • دارای نشاندهنده دما
  • دارای پوشش عایق حرارت
  • بدون ایجاد آلودگی شیمیایی
  • نرم افزار در محیط LabVIEW و قابل اجرا در ویندوز
تبدیل GC به GC-IMS