این منبع یونیزاسیون قادر به  تولید الکترون در نیتروژن خالص و در فشار اتمسفراست. از این منبع برای تولید الکترون و یونیزاسیون مواد شیمیایی الکترونخواه بخصوص مواد منفجره و مواد هالوژنه بکار می رود. این وسیله بعنوان ابزار جانبی برای دستگاه IMS-400 طراحی و ساخته شده است. البته کاربرد مستقل هم دارد.

کاربرد محصول منبع الکترون

از این منبع قادر است در فشار اتمسفر الکترون تئلید کند. لا ایجاد تخلیه در محیط نیتروژن خالص الکترون ایجاد می شود.

با استفاده از این منبع می توان مواد الکترون خواه مانند هالوژن ها و مواد منفجره را بخوبی یونیزه و شناسایی کرد.

این منبع طوری طراحی شده است که گاز نیتروژن بسیار کمی را مصرف کرده و امکان تنظیم جریان های مختلف برای کنترل مقدار الکترون تولید شده وجود دارد.

مشخصات فنی محصول منبع الکترون

قابلیت آسان جفت شدن با طیف سنج تحرک یونی

تولید الکترون از طریق تخلیه الکتریکی در نیتروژن

دارای منبع تغذیه مستقل

گاز مورد نیاز: نیتروژن خالص

انرژی الکترون: گرمایی

اندازه: 12*2 سانتی متر

ایده ال برای ترکیبات هالوژن دار و نیترو دار

طیف بدون زمینه Free background spectrum

TNT
Background in N2
Br/HBR3
O2