این منبع یونیزاسیون قادر به  تولید الکترون در نیتروژن خالص و در فشار اتمسفراست. از این منبع برای تولید الکترون و یونیزاسیون مواد شیمیایی الکترونخواه بخصوص مواد منفجره و مواد هالوژنه بکار می رود. این وسیله بعنوان ابزار جانبی برای دستگاه IMS-400 طراحی و ساخته شده است. البته کاربرد مستقل هم دارد.

کاربردها

 • این منبع قادر است در فشار اتمسفر الکترون تولید کند. لا ایجاد تخلیه در محیط نیتروژن خالص الکترون ایجاد می شود.
 • با استفاده از این منبع می توان مواد الکترون خواه مانند هالوژن ها و مواد منفجره را بخوبی یونیزه و شناسایی کرد.
 • این منبع طوری طراحی شده است که گاز نیتروژن بسیار کمی را مصرف کرده و امکان تنظیم جریان های مختلف برای کنترل مقدار الکترون تولید شده وجود دارد.

 مشخصات فنی

 • قابلیت آسان جفت شدن با طیف سنج تحرک یونی
 • تولید الکترون از طریق تخلیه الکتریکی در نیتروژن
 • دارای منبع تغذیه مستقل
 • گاز مورد نیاز: نیتروژن خالص
 • انرژی الکترون: گرمایی
 • اندازه: 12*2 سانتی متر
 • ایده ال برای ترکیبات هالوژن دار و نیترو دار
 • طیف بدون زمینهFree background spectrum